O ile na osoby posiadające zaległości w spłacie, których termin upłynął stosunkowo niedawno, na rynku finansowym czeka wiele ofert pożyczek dla zadłużonych z zajęciem komorniczym bez sprawdzania baz, to wydawać by się mogło, że osoby z zajęciem komorniczym nie mają szans na uzyskanie dodatkowej gotówki. Okazuje się jednak, że i dla takich klientów firmy pożyczkowe stworzyły specjalną propozycję.

Pożyczka dla zadłużonych z zajęciem komorniczym na spłatę długu

Uzyskanie pieniędzy poprzez zaciągnięcie zobowiązania jest niezwykle trudne, gdy rachunek bankowy został zajęty przez komornika. Inaczej jest, jeśli celem pożyczki dla zadłużonych z zajęciem komorniczym jest spłacenie wszystkich zaległości. W takiej sytuacji nie ma znaczenia to, że komornik zajmie kwotę, która wpłynie na konto w ramach zaciągniętego zobowiązania. Korzystając z takiej oferty warto przedstawić sytuację komornikowi i ustalić z nim szczegóły dotyczące takiej formy spłaty.

Gdzie szukać ofert dla zadłużonych z zajęciem komorniczym?

Liczba osób zadłużonych według Ogólnopolskiego raportu o zaległym zadłużeniu i niesolidnych klientach na koniec 2018 roku wynosiła blisko 3 miliony.1Nic więc dziwnego, że firmy pożyczkowe przygotowują swoją ofertę tak, by była dostępna zarówno dla solidnych klientów, jak i tych, którzy mają problemy ze spłatą. Propozycji dla tych skrajnie trudnych sytuacji, w których doszło już do zajęcia komorniczego obecnie na rynku nie ma wiele, jednak ich ilość spokojnie wystarczy, by wybrać dla siebie taką, która będzie dostosowana do potrzeb i możliwości. Jednym z najlepszych źródeł informacji na temat pożyczki dla zadłużonych z zajęciem komorniczym, jak i samych ofert jest oczywiście internet. Mimo trudnej sytuacji finansowej warto zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi produktami i dopiero wtedy podjąć decyzję. Wybranie oferty pierwszej z brzegu może być niekorzystne.

Gdy pieniądze potrzebne są na inny, ważny cel

Przy zajęciu komorniczym niemożliwe jest utrzymanie większych kwot na rachunku bankowym, co oznacza, że kwota pożyczki dla zadłużonych z zajęciem komorniczym z pewnością uległaby zajęciu. W takiej sytuacji wyjściem jest pożyczka bez konta bankowego z czekiem GIRO. Dokument ten przesyłany jest kurierem i pozwala zweryfikować dane, a następnie wypłacić gotówkę w oddziale Poczty Polskiej.

1https://media.bik.pl/publikacje/read/425998/infodlug-ogolnopolski-raport-o-zaleglym-zadluzeniu-i-niesolidnych-dluz-2019-03-11