Osoby posiadające zadłużenie lub negatywną historię kredytową mają możliwość uzyskania środków pieniężnych w formie pożyczki, jeśli korzystają ze specjalnej oferty dla dłużników lub znajdą osobę, która będzie żyrantem. Wokół tego tematu powstało mnóstwo sprzecznych informacji, która wpływają na decyzje zarówno pożyczkobiorców, jak i poręczycieli.

Fakt numer 1 – nie każdy może zostać poNajtańszy kredyt gotówkowy koninręczycielem

Instytucje udzielające pożyczki z poręczycielem mają duże wymagania wobec żyrantów. Sama umowa jest zabezpieczeniem przed stratami finansowymi i nic w tym dziwnego, gdyż według raportu Biura Informacji Kredytowej1 ilość dłużników i kwota zadłużenia z roku na rok rośnie. Tylko na koniec 2017 było to o 7,5 mld więcej niż na początku roku. Pożyczka z poręczycielem daje gwarancję, że wierzyciel musi mieć pewność, że gwarant jest godny zaufania i w przypadku niepłacenia rat w terminie przez pożyczkobiorce, będzie w stanie w pełni odpowiadać za zobowiązanie.

Fakt numer 2 – obowiązek spłaty powstaje również w przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej i śmierci pożyczkobiorcy

Najczęściej poręczyciel rozważa zgodzenie się na złożenie podpisu w kontekście sytuacji finansowej pożyczkobiorcy. I choć to ona, dokładniej wynikające z niej problemy ze spłatą pożyczki są przyczyną tego, że wierzyciel wymaga uregulowania zobowiązania przez gwaranta, istnieją inne czynniki, takie jak upadłość konsumencka i śmierć pożyczkobiorcy, przez które odpowiedzialność za pożyczkę również spada na poręczyciela.

Mit numer 1 – poręczyciel musi posiadać nieruchomość

Choć wiele banków i firm pożyczkowych wymaga, by gwarant posiadał na własność nieruchomość, to dostępnych jest wiele ofert, w których pożyczka z poręczycielem przyznawana jest na podstawie historii kredytowej gwaranta.

Mit numer 2 – pożyczka z poręczycielem to proces trudny i długi

Jeśli gwarant spełnia wszystkie oczekiwania banku lub parabanku to czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku niemal nie różni się od innych ofert. Wiele firm pożyczkowych proponuje również pożyczki z żyrantem online.